WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

powเพาเวอรบาย จบมอ อ ใหมลนธสวนแกว

เพาเวอร์บาย จับมือ อีเลคโทรลักซ์ ส่งมอบเครื่องซักผ้าเก่า ณ มูลนิธิสวนแก้ว

       (จากซ้าย นางสาวรัตนาภรณ์ อุนคานนท์ General Manager Marketing Communication บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด, นายภาสกร ประเสริฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด, นายกฤษฎา วัฒนารักษ์สกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด, ตัวแทนจากมูลนิธิสวนแก้ว, นายวิวัฒน์ สุรพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย อีเลคโทรลักซ์, นางสาวรุ่งทิวา จีระเรืองรัตนา Channel Manager อีเลคโทรลักซ์ และนางสาวณอร จากศรีพรหม ฝ่ายบริหารลูกค้า อีเลคโทรลักซ์)    

       เพาเวอร์บาย (Power Buy) ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นำโดย นายกฤษฎา วัฒนารักษ์สกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด และ นายวิวัฒน์ สุรพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย อีเลคโทรลักซ์ ร่วมกันส่งมอบเครื่องซักผ้าจากแคมเปญ ‘เก่าแลกใหม่’ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 ให้กับตัวแทนจากมูลนิธิสวนแก้วเพื่อนำไปซ่อมแซมและส่งต่อเครื่องซักผ้าที่มีสภาพใช้งานได้ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากเพาเวอร์บายและอีเลคโทรลักซ์ เข้าร่วม ณ มูลนิธิสวนแก้ว เมื่อเร็วๆ นี้

aom383

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1