WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

tipS 27287599

ทิพยประกันภัยร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว(พระอารามหลวง) เชียงราย

       คุณสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานทิพยประกันภัยภาคเหนือ ร่วมกับ พระเมธีวโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) และหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว(พระอารามหลวง) เชียงราย โดยมีพระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

aom631

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1