WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

444ควาชยสรางชอในระดบนานาชาต วทยาลยดสตธาน

‘คว้าชัยสร้างชื่อในระดับนานาชาติ’

         เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศิริพงษ์ รักใหม่ (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี นำทีมโดย ดร.พลอยจรัส ประกัตฐโกมล (ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้จัดการแผนกจัดการแข่งขัน เนื่องในโอกาสคว้าชัยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและสถาบัน โดยชนะรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ในการแข่งขัน The Hong Kong International Culinary Classic (HKICC) ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันด้านอาหารและเบเกอรี่ ส่วนหนึ่งของงาน HOFEX 2019 ฮ่องกง โดยเป็นหนึ่งในสนามการแข่งขันที่สำคัญของเอเชียที่อยู่ภายใต้การรับรองของ World Association of Chefs Societies (WACS)

         โดยในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

aom209

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1